FAQ – Veelgestelde vragen

Hoe vraag ik een tarief aan

Hoe boek ik een transport naar binnen- of buitenland?

Heel eenvoudig. U belt ons of mailt uw verzoek naar inf0@foodlogicx.com.

Wij vragen u om nadere gegevens zoals  naam en adresgegevens van uw bedrijf, de soort goederen , hoeveelheid , verpakking , laad en losplaats  etc. voor zover nog niet in uw verzoek vermeld.

U kunt ook een offerte aanvraag transport invullen , die ons  alle informatie geeft uw verzoek of opdracht uit te voeren.

Na ontvangst van de opdacht sturen wij u een opdrachtbevestiging waar alle informatie inclusief aanvullende instructies en het tarief nog eens staat vermeld.

Hoe boek ik een transport

Hoe boek ik een transport naar binnen- of buitenland?

Bijna hetzelfde als het aanvragen van een tarief , waar dit een vervolgstap  op is . U belt ons of mailt uw verzoek naar inf0@foodlogicx.com.

Wij vragen u om nadere gegevens zoals  naam en adresgegevens van uw bedrijf, de soort goederen , hoeveelheid , verpakking , laad en losplaats  etc. voor zover nog niet in uw verzoek vermeld.

U kunt ook een offerte aanvraag transport invullen , die ons  alle informatie geeft uw verzoek of opdracht uit te voeren.

Na ontvangst van de opdacht sturen wij u een opdrachtbevestiging waar alle informatie inclusief aanvullende instructies en het tarief nog eens staat vermeld.

Hoe regel ik opslag in het buitenland en wat zijn de voor en nadelen ?

Hoe regel ik opslag in het buitenland en wat zijn de voor en nadelen ?

Al u klanten in het buitenland heeft kunt u overwegen om in dat land ook opslag te regelen om uw klanten vanuit lokale voorraad te beleveren.

Of dit voor u een voordeel oplevert is het zaak eerst de redenen op een rijtje te zetten wat u er mee wilt bereiken en hoe u dit het beste kunt doen.

Een aantal redenen noemen wij hieronder met ook de kanttekeningen erbij:

-Kortere levertijden

U wenst uw klanten sneller te kunnen beleveren.  Dit gaat op voor kleinere hoeveelheden , bijvoorbeeld op pallet tot 1 doos niveau . De order wordt gepickt vanuit de lokale voorraad en kan de volgende , soms zelfs dezelfde dag nog worden geleverd. Toch hoeven levertijden niet altijd korter te zijn, dit hangt af van de ordegrootte. Zodra de order groot genoeg is voor een vervoerder om vanuit uw land direct bij de klant af te leveren is dit sneller. Reken hierbij circa op een halve tot een volle vrachtwagen. Daaronder gaat het meestal in de groupage met tussenstops en zel de levertijd langer zijn en kan lokale opslag dit verkorten.

-Flexibiliteit

U kunt de bestelling van uw klant in het land zelf laten samenstellen en wijzigen , gemakkelijker dan wanneer u het vanuit uw eigen land zou moeten doen. Ook extra handelingen als ver- en ompakken kunnen gemakkelijk lokaal worden gedaan.

-Goedkoper (?)

Dat u kosten bespaart door de voorraad in het land zelf aan te houden is zeker niet vanzelfsprekend en dient u goed eerst te onderzoeken en berekenen.

-Het kan zijn dat de opslag en handlingkosten lager liggen in het buitenand , maar ook hoger, dat hangt af per land.

-Vanuit uw eigen land direct bij de klant in het buitenland  aanleveren is veelal goedkoper omdat er een extra handeling wordt uitgespaard. Er hoeft niet te worden overgeladen wat kosten met zich meebrengt.  Daarbij zijn zijn de transportkosten binnen een land , dus vanuit lokale opslag naar de eindklant relatief vaak hoger dan internationaal transport.

De ordergrootte speelt daarbij een rol. Een volle vracht is per pallet goedkoper dan een enkele pallet naar het buitenland brengen en dat is zeker het geval als het om 1 of een paar dozen gaat. Toch is het meestal zo dat zelfs 1 pallet al goedkoper is om vanuit eigen land te brengen dan via een (extra) opslag lokaal.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en tarieven van opslag en distributie in het buitenland ? Neem contact met ons op 033-4721008 of  info@foodlogicx.com

 

Zijn mijn goederen tijdens het transport verzekerd

Uw goederen zijn tijdens het transport standaard verzekerd in zowel binnen- als buitenland , voor schade of verlies waarbij de vervoerder aansprakelijk is volgens de CMR (internationaal) en AVC (Nederland) condities.

Dit is dus een gelimiteerde dekking. Ten eerste moet er van vervoerdersaansprakelijkheid sprake zijn en tweede is het schadebedrag gemaximeerd tot 8,33 SDR ( zo ca. 10 Euro) per kg.

Wilt u meer zekerheid dat schade of verlies wordt uitbetaald,  dan kunnen wij u helpen een goederentransportverzekering af te sluiten. voor deze geldt een premie over de (door u opgegeven, dus niet gemaximeerde ) verzekerde waarde die uitkeert ongeacht aansprakelijkheid vervoerder.

Uiteraard is het altijd zaak goed de polisvoorwaarden te lezen, want iedere verzekering kent uitsluitingen. Maar ook hier kan Foodlogicx u mee van dienst zijn.

 

Welk kwaliteitscertificaat ben ik nodig als ik levensmiddelen vervoer of in opslag heb ?

Als u als logistiek bedrijf actief bent in de voedingsindustrie , zult u al bekend zijn met het feit dat uw klanten  kwaliteitseisen stellen op het gebied van voedselveiligheid. 

In de loop der jaren zijn het aantal begrippen en afkortingen dusdanig toegenomen dat het verwarrend kan welke certificaten een logistiek bedrijf nu het beste kan hebben en wat alles nu betekent en de achtergrond hiervan.  

Zo kan het ook weer uitmaken in welke landen de klanten zitten en om wat voor  soort logistieke dienstverlening het gaat. Zoals bijvoorbeeld transport, opslag, expeditie, etc.

Lees hier verder voor de informatie: > Kwaliteitscertificaten

Als u persoonlijk advies wilt neem contact met ons op 033421008 of info@foodlogicx.com 

Wat is een Europallet

Euro pallet, (officieel  EUR-pallet .) Belangrijkste onderscheidende eigenschap ten opzichte van andere pallets is het formaat en dat de Europallet een breed geaccapteerde pallet is die geruild kan worden door vervoerders.

Dus als de beladen pallet wordt opgeladen geeft de vervoerder een lege hiervoor terug. Dit dient wel vooraf afgestemd te worden met de vervoerder en  niet alle vervoerders doen dit.

Met name voor specifieke landen als Duitsland en Frankrijk is het gewoon europallets te ruilen.  Niet voor andere landen, bijvoorbeeld Groot Brittanie of Spanje waar dit niet gebruikelijk is .

Het materiaal va de Europallet is hout en  de afmeting en specificaties zijn door  European Pallet Association (EPAL) vastgelegd. De afmetingen zijn 800×1200×144 millimeter en de draaglast is tenminste 1500 kilogram. Overigens certificeert de EPAL ook pallets met andere afmetingen en belastbaarheid.

Wat is een blokpallet

Het meest gangbare formaat van een blokpallet is 100cm x 12cm.

Ze worden veel gebruikt en worden daarom ook wel industriepallets genoemd. Ook wel UK-pallets omdat deze heel gangbaar is in Groot Brittanië.

In tegenstelling tot de Europallet worden blokpallets niet geruild doorvervoerders . Ze maken zelden onderdeel uit van een pallet pool hooguit binnen een gesloten systeem tussen bepaalde gebruikers.

Vervoerders zullen blokpallets dus niet ruilen. (Tenzij met de verlader hier speciale afspraken over zijn gemaakt als er sprake is van een gesloten vervoerscirkel.

Als ze al ruilen hebben ze Europallets in de trailer die niet voor andere typen pallets kunnen worden omgewisseld.

De blokpallets zijn er zowel in hout als kunstof. De laatste wordt vaak gebruikt waar hygiëne belangrijk is zoals bij voedingsproducten.

 

Wat is een H1 pallet

Een H1 pallet (Hygiensche pallet ) is van kunstof en heeft dezelfde afmeting als een Europallet; 120cm x 80cm.

De pallet wordt voornamlijk gebruikt voor producten waar hygiëne belangrijk is, zoals in de voedingsindustrie.

Hoewel de houten Europallet meer gangbaar is om te ruilen bij vervoerders , bestaan er wel degelijk H1 palletpools . Vervoerders die gespacialiseerd zijn in het transport van levensmiddelen nemen veelal hieraan of hebben zelf een eigen systeem waarbij verladers deze pallets kunnen ruilen.

Bijvoorbeeld in een land als Duitsland wordt deze pallet vaak gebruikt.

 

Wat is het verschil tussen een europallet en een blokpallet of industriepallet

De europallet heeft het formaat van 120cm x 80cm en is van een europese  standaard die doorgaans door vervoerders geruild kan worden. Dus dat de vervoerder tijdens het laden lege pallets retour geeft.

De blokpallet of industrie pallet , ook wel UK pallet genoemd is groter namelijk 100cm x 120cm en wordt niet geruild door vervoerders en is dus een zogeheten ‘one-way ‘pallet.

Het verschil is dus belangrijk voor een verlader om te weten hoeveel pallets  er ingekocht en op voorraad gehouden moeten worden en in hoeverre de palletkosten in de verkoopprijs meegenomen moeten worden.

Wat is een CHEP pallet

CHEP  staat voor Commonwealth Handling Equipment Pool die door de Australische overheid vlak na de Tweede Weleldoorlog is opgericht  om de logistieke verwerking  van een enorme hoeveelheid handling materialen , die door het Amerikaanse leger waren achtergelaten,  in goede banen te leiden . In 1958 is deze pool aan Brambles verkocht en ondertussen wordt dit pool systeem waarin naast pallets , ook containers en vorkheftrucks rondgaan over bijna de hele wereld gebruikt.

De meest gebruikte CHEP palles is de houten blauwe CHEP pallet. Met name in groot Brittanië wordt deze gebruikt. Het formaat is gelijk aan de blok -industrie- of UK-pallet: 120cm x 100 xm.

 

De verlader en vervoerder kan een eigen account aanmaken bij CHEP waar pallets ‘in en uit huur ‘worden genomen. Dit gaat zo, een vervoerder neemt goederen  op een CHEP pallet in ontvangst . Op dat moment gaat de vervoerder huur betalen en stopt de huur van de verlader op dat moment. De vervoerder krijgt een daghuur in rekening gebracht op diens account totdat deze pallet weer in handen overgaat van een andereCHEP account houder bijvoorbeeld het afleveradres.

Het afleveradres kan er voor kiezen om niet me te doen aan dit systeem maar lege CHEP pallets aan de vervoerder terug te geven. De vervoerder op diens beurt kan deze pallets dan inleveren bij een nabijgelegen CHEP inlever depot waar hij dan op zijn rekening een vergoeding , dus een soort statiegeld , voor ontvangt .  Dus niet alleen stopt de huur voor de vervoerder maar deze krijgt ook statiegeld. Die kan meer zijn dan de huur die is aangerekend wat de extra kosten van de extra ‘inlever’rit dekt of meer zelfs.

Dit systeem werk goed en kan voordelig uitpakken voor zowel verlader (hoeft geen pallets te kopen maar huurt deze slechts ten tijde werkelijk gebruik) en de vervoerder (als die meer statiegeld ontvangt dan kosten maakt  aan huur en omrijdkosten) . Essentieel hierbij is wel een gedegen en efficiente planning en administratie.

Overigens zijn er ook andersoortige pallets bij CHEP te huren .

Daarbij zijn er meerdere aanbieders van palletsystemen. Om enkele grote te noemen:

www.chep.com

Faber Halbertsma Group  (waaronder PAKI , IPP,PRS )

 

 

Wat betekent intermodaal transport

Intermodaal transport betekent dat tijdens het vervoer tussen verlader en ontvanger van verschillende soorten , ofwel modaliteiten van , vervoer gebruikt wordt gemaakt.

Een voorbeeld van een modaliteit kan bijvoorbeeld zijn , per trein of vliegtuig.

Meestal worden goederen in eerste instantie geladen door een vrachtauto. Maar met intermodaal vervoer worden de goederen niet door diezelfde vrachtauto uitgelost maar onderweg uitgewisseld met een andere vorm van vervoer.

Er zijn vele mogelijkheden om intermodaal te vervoeren , de meeste bekende is dat goederen worden opgehaald met een vrachtauto die een container bij zich heeft die later op een trein of schip wordt gezet. In het hele traject blijven de goederen in dezelfde container.

Het kan ook zo zijn dat goederen pas later in een scheeps of vliegtuig container worden omgeladen.  Of zelfs dat een hele vrachtauto op een trein wordt gezet.

Dus eigenlijk alles wat niet van begin tot eind in hetzelfde middel van transport plaatsvind is intermodaal transport.

Het meest  gebruikelijke na en voordeel van intermodaal transport is een grotere inflexibiliteit en langere transittijd tegenover een lagere vrachtprijs.

 

 

 

 

 

Wat betekent onbegeleid transport

Intermodaal transport betekent dat tijdens het vervoer tussen verlader en ontvanger van verschillende soorten , ofwel modaliteiten van , vervoer gebruikt wordt gemaakt.

Een voorbeeld van een modaliteit kan bijvoorbeeld zijn , per trein of vliegtuig.

Meestal worden goederen in eerste instantie geladen door een vrachtauto. Maar met intermodaal vervoer worden de goederen niet door diezelfde vrachtauto uitgelost maar onderweg uitgewisseld met een andere vorm van vervoer.

Er zijn vele mogelijkheden om intermodaal te vervoeren , de meeste bekende is dat goederen worden opgehaald met een vrachtauto die een container bij zich heeft die later op een trein of schip wordt gezet. In het hele traject blijven de goederen in dezelfde container.

Het kan ook zo zijn dat goederen pas later in een scheeps of vliegtuig container worden omgeladen.  Of zelfs dat een hele vrachtauto op een trein wordt gezet.

Dus eigenlijk alles wat niet van begin tot eind in hetzelfde middel van transport plaatsvind is intermodaal transport.

Het meest  gebruikelijke na en voordeel van intermodaal transport is een grotere inflexibiliteit en langere transittijd tegenover een lagere vrachtprijs.

 

 

 

 

Welke transporttemperatuur is benodigd voor mijn produkt zoals voor groenten ,vlees, fruit, vis, planten en bloemen

Onderstaand een overzicht met de aanbevolen temperaturen die aangehouden dienen te worden tijdens het transport van voedingsmiddelen, bloemen en planten.

Het verschilt per produkt hoe groot de afwijking van de temperatuur mag zijn. Wilt u  dit precies weten, of heeft u andere vragen hierover , neem dan even contact op met Johan Reitsma van Foodlogicx.

 

Product Temperatuur (ºC) per Productsoort

 

Diepvriesproducten

Geconcentreerd diepvriesvruchtensap   -24 tot -17

Vers verwerkt vlees (worst/gehakt)    0 tot +6

Ingevroren Donuts en cake -26 

Ingevroren brood -26 

Ingevroren boter/vet -24 tot -13 

Diepvrieskip -24 tot -17 

Diepvriespatat -26 

Diepvriesvis -24 tot -17 

Diepvriesvruchten -24 tot -17 

Diepvrieswild -24 tot -11 

Diepvriesham -24 tot -17 

Diepvriesvlees -24 tot -17 

Diepvriesvarkensvlees -24 tot -11

Diepvriesslachtafval -24 tot -11 

Schepijs -24 tot -19

Andere diepvries gevogelte -24 tot -11 

Andere diepvriesvlees -24 tot -9 

 

Gekoeld vlees, vis en zuivelproducten 

Harde kaas   0 tot +5

Margarine/vet 0 tot +8

Mayonaise +3

Zachte kaas 0 tot +5

Melk 0 tot +5

Gepekeld varkensvlees +6 tot +9

Zachte kaas 0 tot +5

Yoghurt 0 tot +5

Melk 0 tot +5

Boter 0 tot +8 

Yoghurt 0 tot +5

Gerookte vis 0 tot +6

Bakproducten met bakkersroom 0 tot +5 

Paté (vlees/vis) 0 tot +5

Gerookt/gepekeld vlees 0 tot +5

Verse kip   0 tot +3

Gekoeld rundvlees in kwartieren/verpakt 0 tot +2 

Koud vlees/gevogelte (open verpakking) 0 tot +6 

Bereid vlees 0 tot +5 

Pasteitjes (met vlees/vis) 0 tot +5

Bereid/onbereid gezouten worst.vlees 0 tot +8

Room 0 tot +5

Desserts op zuivelbasis +3 tot +8

Verse eieren +2 tot+ 4

Verse vis (in ijs verpakt) 0 tot +2

Vers wild 0 tot +3

Verse ham 0 tot +6

Vers slachtafval (alle soorten) 0 tot +2

Vers varkensvlees 0 tot +2

Aubergines +4 tot +10

 

Verse groente en fruit

Asperges +2 tot +5

Bananen +13 tot +16

Bieten +2 tot +5

Avocado’s +2 tot +5

Spruiten +2 tot +5

Kool +2 tot +5

Doperwten +2 tot +5

Wortels +2 tot +5

Aardappels (poot) +4 tot +10

Bloemkool +2 tot +5

Pompoen +10 tot +13

Selderij +6 tot +9

Frambozen +2 tot +5

Kersen +4 tot +8

Rabarber +2 tot +5

Witlof +2 tot +5

Satsuma-mandarijnen 0 tot +8

Clementines 0 tot +8

Pompoen +4 tot +8

Maïskolven +3

Artisjokken +2 tot +5

Aardbeien +2 tot +5

Courgettes +4 tot +10

Mandarijntjes 0 tot +8

Komkommers +6 tot +9

Tomaten (stevige rijpe) +6 tot +9

Knoflook +3

 Appels +2 tot +5

Tomaten (groen) +10 tot +15

Gember +10 tot +13

Grapefruit +10 tot +13 

Druiven +2 tot +5 

Snijbonen +4 tot +10 

Hop +4 tot +10 

Kiwi’s +2

Prei +2 tot +5

Citroenen +11 tot +14 

Sla (alle soorten) +2 tot +5

Mandarijnen 0 tot +8 

Mango’s +10 tot +13

Abrikozen +2 tot +5

Eetbare pompoen +4 tot +10 

Meloenen +4 tot +8 

Champignons 0 tot +2 

Nectarines +2 tot +5

Noten (alle soorten) 0 tot +2 

Okra +4 tot +10 

uien +2 tot +5

Sinaasappels 0 tot +8

Pastinaak +2 tot +5

Perziken +2 tot +5

Peren +2 tot +5

Paprika’s +4 tot +10

Ananas +6 tot +9

Pruimen +2 tot +5

Aardappels (consumptie) +6 tot +9

 

Planten

Bloemen (snij) +1 tot +8

Plantenbollen +4 tot +10

Planten (kamer) + 17

 

Overige

Gebak +4 tot +10

Chocolade +4 tot +10

Gebakjes 0 tot +8

Rijstsalade 0 tot +5

Sauzen +2 tot +5

Groentesalade +3 tot +8

Ongebakken deeg 0 tot +5

Ongebakken korstdeeg +3 tot +8

Gist (vers) 0 tot +2

Gist (gedroogd) 0 tot +8

 

(De  genoemde temperaturen zijn een leidraad. De verantwoording ligt bij de feitelijke vervoerder , zonder enige verantwoordelijkheid voor de publicist)

 

 

Wat zijn de wettelijke toegestane maten en gewichten op de weg binnen Europa

Vindt hieronder  een overzicht van een deel van de landen waar Foodlogicx diensten op aanbiedt van de toegestane gewichten op de weg voor goederenvervoer :

Op onze landenpagina’s kunt u de voor dat land geldende maximale maten en gewichten op de wegen vinden of klik op het land hieronder.

Frankrijk

Spanje

Portugal

Italie

Griekenland

Groot Brittanië

Duitsland

Polen

Roemenië

Estland

Letland

Litouwen

Denemarken

Zweden

Noorwegen

Newfeeds

Newsfeeds

Newsfeed